Phổ thông

Khoá tập muaythai kickboxing boxing phổ thông
Lớp chúng mình là một Gia Đình
Lớp thứ 2 4 6 từ 19h30 - 21h thật là vui
Lớp phổ thông thích hợp nam nữ mọi độ tuổi
Lớp phổ thông từ cơ bản đến nâng cao các môn MuayThai, Kickboxing, Boxing, Bjj, Võ gậy Arnis
Thành Nha
Gọi lại ngay